Liên hệ shop: The7fashion.com

Địa chỉ: Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng

SĐT: 0935. 121. 153 – 0164. 447. 0618

Facebook Comments